Unges mediebrug og brug af museet


I dag fremlagde DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) deres seneste rapport Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver. Rapporten er skrevet af Christian Kobbernagel, Kim Schrøder og Kirsten Drotner og handler om 13-23-årige danskeres mediebrug og museumsbrug.

Rapporten afdækker, hvilke unge der kommer på hvilke slags museer, hvordan de unge benytter museernes tilbud og hvordan de unge vurderer deres besøg. Museer er i undersøgelsen defineret bredt ved at science centre og oplevelsescentre er inkluderet på lige fod med natur-, kultur- og kunstmuseer. Undersøgelsen kobler derefter de unges medie- og museumsbrug for at få en samlet analyse af, hvad der kendetegner forholdet mellem unges hverdagskultur med medierne i centrum og deres museumskultur.

På side 8-12 i rapporten er der en opsummering af undersøgelsens hovedkonklusioner:

Unge og museumsbesøget

Jo længere uddannelse, jo oftere kommer de unge på museum. Det gælder både unges egen og forældrenes uddannelse. Unge, der bor i region Hovedstaden, besøger oftere museer end unge i resten af landet. Unge af anden herkomst end dansk kommer i mindre omfang på museum end unge med dansk oprindelse.

Flere piger end drenge går på kunstmuseum (61% over for 39%) og på kulturhistorisk museum (53% over for 47% drenge). Flere drenge end piger kommer på oplevelsescenter (54% over for 46% piger) og på naturhistoriske museer (63% over for 37% piger).

Unge kommer for størstedelens vedkommende med skolen (41%). Kun på oplevelsescentre kommer flest unge sammen med familien (40%).

Uanset museumstype er det selve udstillingen, der betyder mest for de unge besøgendes samlede oplevelse. På kunstmuseer er det dernæst værkerne, der betyder mest, og på naturhistoriske museer er det at få noget nyt at vide. På oplevelsescentre er det en lige stor andel, der mener, det at være sammen med familien eller vennerne og det at få noget nyt at vide, der betyder mest for en god eller dårlig oplevelse.

Aktiviteter på museet i forhold til museumstype

Kunst-museum

Natur-historisk museum

Kultur-historisk museum

Oplevelses-center

Museum i udlandet

At være sammen med familie, venner eller klassen

88%

84%

73%

85%

88%

At se udstillingen generelt

22%

35%

25%

23%

25%

At se et spændende kunstværk

5%

20%

14%

17%

4%

At få noget nyt at vide

1%

5%

2%

5%

1%

De ting man kunne prøve undervejs

15%

27%

17%

22%

7%

Andet

5%

5%

10%

8%

6%

Hvad havde betydning for oplevelsen fordelt på museumstype

Kunst-museum

Natur-historisk museum

Kultur-historisk museum

Oplevelses-center

Museum i udlandet

Alle

At være sammen med familie, venner eller klassen

41%

59%

45%

56%

45%

46%

At se udstillingen generelt

67%

62%

59%

57%

70%

64%

At se et spændende kunstværk

54%

21%

20%

19%

34%

34%

At få noget nyt at vide

35%

69%

47%

56%

48%

47%

De ting man kunne prøve undervejs

10%

37%

13%

41%

12%

18%

Andet

15%

15%

10%

11%

12%

13%

Ved ikke

1%

5%

.

.

1%

1%

(Tabel 29, p. 53 og tabel 33, p. 57)

Museums hjemmesider

Inden for det seneste halve år har 32% af alle unge i alderen 13-23 år brugt museumshjemmesider, mens 23% aldrig har benyttet den mulighed. Når unge bruger museumshjemmesider kigger 69% efter praktisk information, 32% efter emnerelateret materiale, og 29% efter museernes samlinger.

Unge og brug af medier

Generelt har unge mediebrugere en stærk social kommunikation via sms og sociale netsider, en høj frekvens i brugen af tv og radio, og meget varieret brug af computer og mobil i faglig og social sammenhæng.

På daglig basis bruges medier mest til kommunikation, information og oplevelse.

Unges daglige mediebrug, andel af alle unge 13-23 år
Sende SMS

86%

Besøge SNS fra computer*

74%

Se tv

68%

Tale i telefon

54%

Bruge hjemmesider i skole-/uddannelse

47%

Chatte via SNS på computer

45%

Skrive eller læse e-mail

43%

Høre radio

38%

Chatte via andre kanaler på computer

36%

Søge information i fritid fra computer

33%

Spiller på computer

29%

Bruger tekstbehandlingsprogram på computer

23%

Læser bøger

22%

Spiller et spil på SNS

18%

Henter underholdning på mobil

15%

Henter/redigerer digitalt indhold på computer

13%

Læser trykt avis

12%

Læser eller ser nyheder på mobil

12%

*(23% af alle går på mobilt)

(Tabel 1 og 3, p. 17 og 19)

På daglig basis er piger generelt ivrigere til at kommunikere end drenge via sms (91% mod 82% drenge) og besøg på sociale netsider (77% mod 71% drenge). Omvendt er drengene mest på banen i forhold til fritidens informationssøgning (43% mod 23% piger), og det er også dem, der spiller mest (41% mod 19% piger spiller via computer, 25% mod 15% piger via sociale netsider)

Blandet unge indvandrere med anden herkomst end dansk læser 30% dagligt bøger mod kun 22% af unge af dansk oprindelse og 23% af efterkommere. Indvandrerunge topper også den daglige avislæsning med 16%, fulgt af efterkommere med 13%, unge med dansk oprindelse har den laveste andel med 12%. I forhold til sociale netsider er unge efterkommere de mest aktive på daglig basis med hensyn til at melde sig til nye grupper (25% af disse unge mod 9% af unge af dansk oprindelse) og til at være aktiv på grupper, de er med i (24% af disse unge mod 7% blandt unge med dansk baggrund). En større andel unge af anden herkomst end dansk bruger redskaber til digital produktion så som at fotografere, optage, redigere og uploade indhold.

Entusiast, Flinkeskoletype, Turist eller Fodslæber

Undersøgelsen deler de unge op i fire typer og ser på disse typers museumsbrug og medieforbrug.

Entusiasterne: 15% af alle unge. Over halvdelen har inden for de seneste seks måneder været på museum mere end to gange. Kommer på museet af lyst og alle typer museer.
Entusiasterne har med 34% den højeste andel daglige boglæsere. De har også den højeste andel daglig brug af sociale netsteder til private beskeder (31%) og chat (50%). 59 % ser dagligt tv, hvilke er færre end ved de øvrige typer.

Flinkeskoletypen: 26% af alle unge. Omtrent halvdelen har inden for det seneste halve år besøgt et museum. Museumsbesøg er en kær pligt.  31% af flinkeskoletypen har været på kunstmuseum, 17% har været på kulturhistorisk museum og 41% på et oplevelsescenter inden for det seneste halve år.
Færre end for de øvrige typer chatter via sociale netsteder og få sender private beskeder via disse hjemmesidetyper. Laveste daglige brug af chatfunktioner såsom MSN med 31%.

Turisten: 27% af alle unge. Museumsbesøg skyldes udlandsbesøg. For 60% af dem længere end et halvt år siden, de var på museet.
Sammen med fodslæberne har turisterne en delt førsteplads (25%) med den andel, der dagligt går mobilt på sociale netsteder. Typen har omtrent de samme høje andele som hos entusiasterne i brugen af tekstbehandling og skolens hjemmesider.

Fodslæberne: 31% af alle unge. Seneste museumsbesøg ligger mere end et år tilbage. Museumsbesøg er en sur pligt, og sker primært i en skolesammenhæng (32%). Den sociale kontekst betyder mest for oplevelsen.
Fodslæberne har den laveste andel daglige boglæsere (16%) og avislæsere (8%). De her en lavere andel (19%) der dagligt bruger tekstbehandling end hos de øvrige typer.

Den ovenstående sammenfatning er samlet og citeret fra side 8-12 i Christian Kobbernagel, Kim Christian Schrøder og Kirsten Drotner: Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver. DREAM 2011.

Rapporten kan downloades her: http://www.dream.dk/files/pdf/11dreamrapport.pdf
Læs mere om forskningsprojektet DREAM her: http://www.dream.dk

Reklamer

1 kommentar

Filed under Diverse

One response to “Unges mediebrug og brug af museet

  1. Pingback: 2011 in review | Martins Museumsblog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s