Tag Archives: medborgerskab

Virkelighed og iscenesættelse

Museer finder i disse år inspiration fra film- og teaterverdenen. ARoS’ nye direktør Erland Høyersten har udtalt om Out of Darkness, den just åbnede udstilling på museet, at den er inspireret af film og at han gerne vil lave udstilling som Spielberg laver film. Andre steder i byen bliver scenografer budt indenfor. Det sker i Moesgård Museums kommende nye udstillinger og i Den Gamle By er en af mine kolleger i disse uger scenografen Thomas Kruse, der hjælper os med den kommende udstilling Aarhus Rocks!. Men inspirationen går også den anden vej. Teatrenes borgerscener inddrager noget som det kulturhistoriske museum har i overflod – virkelighed og non-fiktion.

Inde-ved-siden-af

Inde ved siden af. Foto/grafik: Aarhus Teater

I går genså jeg Aarhus Teaters Borgerscenes stykke Inde ved siden af. Stykket handler om naboer og skuespillerne i stykket er almindelige borgere. Gensynet med stykket bekræftede mig i styrken ved den personlige fortælling og ved det autentiske. Det er ikke professionelle skuespillere man møder i Inde ved siden af, men i stedet ”rigtige” mennesker, der fortæller deres egen historie, og da jeg godtog den præmis så blev deres historier lige det tak ekstra gribende, hudløse og interessante.

En styrke ved teaterstykket er, at de skuespilmæssige amatører bliver mødt med et professionelt teater. Der er arbejdet dygtigt med scenografi, dramatiske virkemidler, lyd og lys så forestillingen som enhver anden god forestilling griber en visuelt og stemningsmæssigt. Den har en lækker finish – uden at magten bliver taget fra den autentiske styrke, der er ved de optrædende. Det gør, at resultatet minder om noget af det, som de kulturhistoriske museer prøver at opnå ved at inddrage scenografiske og dramatiske fagligheder i deres udstillinger: En form, der er interessant og forførende – og som samtidigt giver plads og understøtter den valgte faktuelle fortællingen.

Inde ved siden af

Første gang jeg så Inde ved siden af var i sidste uge, hvor jeg var paneldeltager i en Reumert-salon om borgerteater. De andre deltager var mere hjemmevante i teaterverdenen og jeg var blevet inviteret for at fortælle om de borgerinddragende initiativer vi har i Den Gamle By. Vi var flere i salen, der så klare ligheder i det nogle museer gør og det nogle teatre gør med at inddrage borgerne som medskabere. Ved reelt at åbne op for borgernes viden og historier får kulturinstitutionerne nye fortællinger og ved at lytte til borgerne er der en større sandsynlighed for at skabe mere relevante udstillinger, forestillinger mv. Den Gamle By åbner udstillingen Aarhus Rocks! på tirsdag 13. maj og den udstilling er skabt i en meget brugerinddragende proces. Den målrettede plan om at inddrage så mange som muligt har både gjort, at der er kommet fortællinger frem som eller ville være overset og den tætte kontakt med mange har også kunnet bruges som et pejlemærke om, hvor interessen for emnet er og hvorfor. Alt dette ville dog ikke alene have skabt en god udstilling, hvis der – ligesom på Aarhus Teater – ikke også var arbejder professionelt med rummenes iscenesættelse og de formidlingsmæssige virkemidler.

Jeg tror, at denne vekselvirkning mellem non-fiktionelle og mere dramatiske og iscenesatte elementer kan skabe bedre fortællinger. Mange museer har skelet til teatrenes dramatiske greb, og med initiativer som borgerscenerne viser teatrene, at de også gerne vil inspireres af museernes virkefelt med alminedelige menneskers personlige fortællinger og den nære virkelighed. Jeg håber at det åbner op for en bedre dialog institutionerne imellem og en større brug af hinandens fagligheder.

Inde ved siden af kan på udvalgte dage ses på Aarhus Teater frem til torsdag 22. maj og Den Gamle Bys nye udstilling Aarhus Rocks! kan ses fra tirsdag 13. maj.

Aarhus-rockens historie

Facebook-siden Aarhus-rockens historie er aktivt blevet brugt til at samle historier til Aarhus Rocks!. Et andet inddragende projekt, der aktivt bruger mediet er Teater Svalegangens kommende stykke Ottetusind, der er skrevet ud fra dialog med brugere på Facebook.

1 kommentar

Filed under Interaktivitet og brugerinddragelse

Samproduktion

I denne uge har jeg haft grund til at overveje, hvordan vi i Den Gamle By arbejder med brugerinddragelse og samproduktion. Det skyldes, at MindLabs blog stillede mig en række spørgsmål om emnet. Hvis du gerne vil gå direkte til mine svar så læs dem her på MindLabs blog: http://mindblog.dk/2013/08/20/samproduktion-5-brugerinvolvering-i-den-gamle-by/. Ellers læs videre her om ideen bag samproduktion.

Samproduktion er et begreb som vinder frem i samfundsvidenskabelige kredse. Begrebet bruges blandt andet i forhold til den offentlige sektor og dækker i den forbindelse over projekter udtænkt og organiseret sammen med borgere, institutioner osv., fremfor projekter som staten selv laver for borgerne, men uden at gå i reel dialog med dem eller indtænke borgernes egen resurser.

We Can Do It! Rosie the Riveter

Grundtanken i samproduktion er, at kræfter forenes. Det kan være, at kommunerne i forhold til ældre ramt af demens hjælper de demensramtes pårørendes til at blive bedre til at støtte og give omsorg til deres nærmeste. De resurser de pårørende i forvejen gerne vil give til deres kære, kommer dermed mest muligt til gavn for den demente – hvilket så betyder, at det offentlige med samme midler kan give mere service (eller at man med færre midler kan yde samme service). Pointen er her, at resurserne bruges bedre, når det offentlige tænker velfærd sammen med borgerene og ikke kun for borgerne.

Samproduktion kan også være som i Langelands kommune, hvor nogle af de resurser, der skulle bruges på børn med særlige behov blev brugt til at klæde fritids- og sportsklubber bedre på til at håndtere disse børn. Det gav børnene gode oplevelser – noget som klubberne på forhånd også gerne ville kunne tilbyde. Oplevelserne i klubberne gjorde så, at børnene fik et øget selvværd, der igen havde en positiv indflydelse på deres læring og skoleliv.

Mange museer har en tradition for at være med til at løfte offentlige opgaver omkring undervisning og læring. Samproduktion begynder også at blive en benyttet praksis, ved at der komme flere projekter, hvor udviklingen af skoleforløbende bliver lavet sammen med skolerne og lærerne. Et eksempel fra mit eget museum er en række forløb for børn med særlige behov som min kollega Anki har udviklet de sidste år.

Forløb i gartneriet

Her er alle forløbende blevet udvikler sammen med specialklasselærer og -elever fra fire østjyske skoler. Anki og Den Gamle By var interesseret i at lave de mest brugbare forløb til den målgruppe, og lærerne og skolerne var interesseret i, at de tilbud de kunne få i Den Gamle By passede til deres elever – for der plejer forløb udenfor skolen normalt ikke at gøre. Både skolerne, Den Gamle By og ikke mindst børnene med de særlige behov får noget ud af dette samproduktionssamarbejde.

tre_raske_drenge_i_DGB

Tre raske drenge i køkkenet

Besøg af MindLab
I sidste uge var MindLab på besøg i Den Gamle By for at høre om de måder vi tænker brugerinddragelse. MindLab er en tværministeriel udviklingsenhed under Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet og er førende indenfor at undersøge og udvikle samproduktion og brugerinddragelse i den offentlige.
Det var dejlig at mærke den begejstring som de udsendte fra MindLab havde omkring arbejdet i Den Gamle By.

MindLab på besøg i Den Gamle By

Kit fra MindLab tester 70’er tøj

Det var også inspirerende at få sat fokus på nogle af de brugerinddragende arbejdsmetoder vi benytter på museet, og at reflektere over den merværdi som vores brugerinddragende projekter har givet.

Det vil jeg ikke elaborere over her, men i stedet henvise til blogposten hos MindLab, hvor jeg fortæller om mine og museets tilgange og tanker om samproduktion og brugerinddragelse:

http://mindblog.dk/2013/08/20/samproduktion-5-brugerinvolvering-i-den-gamle-by/

Ud over mine svar kan man længere nede på bloggen også læse betragtninger om brugerinddragelse/samproduktion fra bl.a Lise Korsgaard, SMK (Samproduktion # 4) og Anders Danielsen, Roskilde Festival (Samproduktion #2).

Skriv en kommentar

Filed under Interaktivitet og brugerinddragelse

Om social poesi og om variation i DDR Museum

DDR Museum Berlin marts 2012 021

DDR Museum i Berlin er et besøg værd gennem sin underholdende og vedkommende måde både at formidle dagligliv i DDR og DRR-statens historie og politiske kultur (se evt. den sidste blogpost).
I den forgangne uge afholdt Organisationen Danske Museer sit årlige museumsformidlingsmøde og et af indlæggene fik mig til at tænke på en af de problematikker som museet i Berlin berører. Temaet på formidlingsseminaret var medborgerskab og et af indlæggene kom fra professor Ove Korsgaard, der gav et overordnet indblik i historien bag begrebet medborgerskab. Kortfattet viste han forskellene mellem statsborgerskab (det juridiske, ret og pligt) og medborgerskab (det psykologiske, tilhørsforhold) og han beskrev den amerikanske filosof Martha Nussbaums begreb social poesi.
Nussbaum sætter fokus på, at en indføring i statsborgerens rettigheder og pligter ikke er nok i skabelsen af demokrati eller hvilken styreformsgrundlag man ønsker. Der skal følelser til. Som eksempler nævner hun Walt Whitmans digte som en poetisk indføring i amerikansk demokrati. Kunst og arkitektur er også virkemidler. Herhjemme kan nævnes etableringen af Frederiksborg slot i 1882 som et storstilet forsøg på gennem disse virkemidler at vække følelser for landets historie og behovet for samhørighed i den daværende situation.

Die DDR is Tot – Es leben die Akten

Det er et problem for en stat, union eller anden politisk enhed, når tilhørsforholdet, medborgerskabet, ikke opnås. Det er et af EU’s strukturproblemer og Korsgaards foredrag mindede mig om, at det også var et grundlæggende problem ved DDR. De prøvede gennem social poesi at skabe enhed, men poesien var måske ikke poetisk nok og historien med nationalsangen gengivet i den sidste blogpost viser også, at den nogle gange også var vaklende.
DDR var først og fremmest en stat; en stat med akter. At akterne også var om statens borgere kommenterede den tyske plakatkunstner Klaus Staeck i hans plakat fra 1992 ”Die DDR is Tot / Es leben die Akten”.

Klaus Staecks plakat kan opleves i en store retrospektive udstilling af Staecks plakater, der i forrige weekend åbnede i Plakatmuseet i Den Gamle By. Udstillingen viser hans righoldige produktion af politiske plakater og plakater om emner som forurening, den 3. verden og fremmedhad, men har også et fint afsnit om tysk kultur, historie og selvopfattelse, som med DDR plakaten eller denne ”Die selbbewusste Nation”.

Klar sigte eller variation

DDR Museum i Berlin berører fint denne problematik om stat og tilhørsforhold eller mangel på samme uden at være eksplicit omkring det. I det seneste nummer af Danske Museer (årg. 25, nr. 1), har Kristian Handberg en artikel om tyske museer og udstillinger om DDR. I artiklen notere Handberg, at der ikke er ét museum, der i dag har autoriteten omkring DDR, men et væld af forskellige typer institutioner og private initiativer omkring emnet. Nogle problematiserer perioden og andre har en stærk ”Ostalgia”. Artiklen giver et fint overblik over større museale initiativer om perioden. Handberg er kritisk overfor det private DDR Museum, som jeg grundigere har beskrevet i gårsdagens blogindlæg.
Handberg noterer, at det er et interaktivt baseret museum, men mener blandt andet, at udstillingerne mangler et klart sigte. Dette synes jeg nu ikke er noget problem for det museum. Museets udstilling kommer rundt om mange aspekter i dagliglivet i DDR og berører også DDRs historie og selvforståelse som stat. Der er en stor variation i emnerne og museet bruger også bevidst en variation i de formidlingsmæssige greb. Der er mange flere steder man kan røre genstandene, læse i bøgerne, høre musikken og gå ind i interiør og sidde i møblerne end på mange andre museer, men der er også tekster der kan læses, små film der kan ses og genstande bag glas.
Handberg kritiserer også museet for at have for stor variation i arkitekturen med dels for trange og del for store rum. Museet breder sig ud i den sidste afdeling, som beskriver statens institutioner og politisk kultur. Denne ændring hænger ikke umiddelbart sammen med emnerne den understøtter, men for mig at se er det en kvalitet i sig selv, at museet arbejder med variationer i den rummelige fornemmelse. Det understøtter også den generelle følelse man får på museet af, at det er et sted for flere sanser.

Photos of DDR Museum, Berlin
This photo of DDR Museum is courtesy of TripAdvisor

Photos of DDR Museum, Berlin
This photo of DDR Museum is courtesy of TripAdvisor

DDR Museum Berlin marts 2012 072

Ud fra et akademisk synspunkt er ”manglen på et klart sigte” ikke godt at blive anklaget for, men her er det vigtigt at forholde sig til, at museets udstillingsrum er skabt til publikums præmisser og ikke med fokus på indholdet alene. At besøge et museum er og skal være en oplevelse. Der er oplevelser, der er gode på grund af deres stringente struktur, men oplevelser er overordnet set bedre, når der er den rette variation i fordelingen af oplevelsens elementer, herunder variation i rumlighed, indhold og virkemidler.
Mangel på variation er for mig at se et meget større problem for museerne i dag end manglen på klare sigter. At DDR Museum bruger forskellige virkemidler og lader gæsterne interagere med de udstillede genstande er ikke et problem for det privatdrevne DDR Museum, men snarere en problematisering af mange offentlige museers genstands-, publikums-, og museumssyn.

For en godt ordens skyld bør jeg nævne, at Handberg i sin artikel intet har at indvende mod, at DDR Museum ønsker at være interaktiv, han så gerne at det var det på endnu flere måder.

DDR Museum Berlin marts 2012 061

Link og henvisninger:

Ove Korsgaards foredrag om social poesi ved ODMs fomidlingsseminar 2012:
http://livestre.am/1lZpn

Ove Korsgaard artikel om emnet skrevet i anledning af seminaret:
Ove Korsgaard: Medborgerskab og social poesi, i: MiD Magasin, nr. 26, marts 2012.

Klaus Staeck udstillingen på Plakatmuseet i Den Gamle By:
www.dengamleby.dk/klaus-staeck/

Kristian Handbergs artikel i Danske Museer:
Kristian Handberg: Mellem dokumantation og oplevelse – museumskulturenomkring DDR i Tyskland, i: Danske Museer, årg. 25, nr. 1, februar 2012.

DDR Museum:
www.ddr-museum.de

Min tidlige blogpost med en beskrivelse af formidlingselementer brugt i DDR Museum:
https://martinsmuseumsblog.wordpress.com/2012/04/01/ddr-museum-i-berlin-interaktive-udstillinger-om-livet-i-ddr/

3 kommentarer

Filed under Interaktivitet og brugerinddragelse, Kulturhistorie, Udstilling

Oplæg om oplevelser for ældre ramt af demens på ODMs internationale formidlingsseminar 2012

De næste tre dage afholder Organisationen Danske Museet deres årlige internationale formidlingsseminar. Temaet er medborgerskab og konferencen vil omhandle, hvilken rolle museerne allerede spiller i forhold til begrebet medborgerskab og hvilke nye handlemuligheder, begrebet kan tilbyde museerne. Der kommer oplæg fra udenlandske museumskollegaer, blandt andet fra exhibition manager Kate Chatfield ved The People’s History Museum i Manchester, der fortæller om dette museums arbejde med at involverede de lokale communities i deres udstillingsplanlægning, fra direktør Ronald Leopold ved Anne Frank House i Amsterdam, der fortæller om museets initiativ Free2choose, hvor gæsterne skal forholde sig til etiske og moralske dilemmaer, og der vil også være oplæg fra projektleder Sofie Bergkvist om udstillingen Popstad Lund, der før har været omtalt i denne blog:

https://martinsmuseumsblog.wordpress.com/2011/12/12/popstad-lund-en-brugergenereret-udstilling/

En 1950’er lejlighed for demensramte medborgere

Traditionen tro vil der på seminaret også være korte 15 min indlæg fra nogle af seminarets deltagere. En af disse indlæg bliver fra afdelingsleder Henning Lindberg fra Den Gamle By, som fortæller om dette museums initiativ med erindringsformidling for ældre ramt af demens, hvilket er aktuelt ved at den lejlighed, der nu bliver rammen for disse forløb åbnede i sidste uge.

Lejligheden er skabt til at kunne bruges til de særlige forløb rette mod demensramte medborgere. Den er indrettet som i 1950’erne og kan gennem sit udtryk, interiør og de genstande, der er i lejligheden være med til at vække minder hos de besøgende og dermed sætte erindringer i gang, der kan føre til at flere oplevelser og sammenhænge bliver husket.

Det nye nummer af MiD Magasin (nr. 26) har medborgerskab som tema og bringer artikler fra flere af oplægsholderne, bl.a. skriver Henning Lindberg om erindringsformidlingen i Den Gamle By. Der er også muligt at læse mere om dette projekt her:

http://www.dengamleby.dk/nyheder/nyheder-enkeltvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=129&cHash=8ec380326867da09d0385627350573ab

Følg seminaret

Det er først i morgen af Henning Lindbergs og de andre 15 minutters oplæg skal holdes. Inden da kommer en dag med tanker og præsentationer fra blandt andet Henrik Zip Sane, direktør for Jamtli, Uffe Savery, musikchef for Copenhagenphil og Ove Korsgaard, professor ved Aarhus Universitet. Flere af oplæggene vil senere kunne ses på www.formidlingsnet.dk, hvor kommentarer fra konferencen også publiceres. Tweets fra konferencen vil de næste par dage kunne følges gennem hashtagget #medborgerskab.

Her kan du se programmet og læse mere om seminaret:

http://www.dkmuseer.dk/public/dokumenter/Internationalt%20Formidlingsseminar%202012/J58%20EndeligtProgram_ODM%20(2).pdf

Skriv en kommentar

Filed under Diverse