Tag Archives: NODEM 10

Nina Simon og det brugerinddragende museum

For en måneds tid siden blev Nina Simon direktør for The Museum of Art & History i Santa Cruz, Californien. Der er en nyhed museumsprofessionelle verden over har fulgt, måske også med lidt skepsis.

Nyheden blev primært spredt gennem Nina Simons egen blog http://museumtwo.blogspot.com/ – en forbilledlig museumsfaglig blog, som har inspireret mange, inklusiv mig selv, til at bruge blogmediet til at dele viden om museumsrelevante emner.

Nina Simon har i en årrække været konsulent omkring brugerinddragelse og museumsdesign og før det kurator ved The Tech Museum of Innovation i San Jose og medarbejder ved The International Spy Museum i Washington. Løbende har man kunne følge hendes tanker, observationer og dele af hendes konsulentarbejde på Museum 2.0 bloggen og sidste år udkom bogen The Participatory Museum, der er en opsummering af hendes tanker og kan ses som grundbogen i, hvordan man kan forstå og designe brugerinddragelse på museer.

The Participatory Museum
The Participatory Museum er en anbefalelsesværdig bog for alle, der har interesse i at inddrage museumsbrugere og gæster på nye måder. Bogen er fyldt med eksempler fra biblioteker og museer verden over. Nina Simon har flere gange været i Danmark, blandt andet som medlem af følgegruppen for Statens Museum for Kunst nye digitale formidlingtiltag (SMK Digital) og som oplægsholder ved sidste års NODEM konference. The Participatory Museum indeholder også cases fra Danmark i form af Eksperimentariums projekt EgoTrap, og i form af Human Library, der blev lanceret på Roskilde Festivalen i 2000 under navnet Menneskebiblioteket (se http://humanlibrary.org). Konceptet i Human Library er at man kan låne et menneske i min. 45 min. og ligesom med en god bog få testet sine fordomme og få indblik i en ny virkelighedsopfattelse. Ego Trap var en aktivitet, der kunne opleves på Eksperimentarium for et par år siden, hvor man med en mobiltelefon som katalysator skulle teste sig selv og også tage kontakt til andre i udstillingen.

Nina Simon_400x400

Nina Simon

Nina Simon påpeger vigtigheden af, at museerne tænker mere brugerinddragende, at museumsgæsterne bliver deltagere frem for passive forbrugere.
Man kan sige at museumsoplevelser skal være lige så medrivende og inddragende som denne live optagelse af hendes næsten-navnesøster, Nina Simone:

(jeg kunne ikke lade være med at tage dette link med, men det kan også være en fin lydkulisse, mens du læser resten af indlægget)

Medinddragelse er for Nina Simon essentiel, da det ifølge hende kan være det, der kan gøre museerne mere relevante i en verden, hvor man gennem web og deraf ændrede sociale strukturer er vant til og glad for at kunne interagere.
Nina Simon støtte sin ideer på tre positioner inspireret af museumsanalytikere og -praktikere som Stephen Weil, Kathleen McLean, George Hein og John Falk:

  1. ideen om, at publikumscentrerede institutioner er lige så relevante, brugbare og tilgængelige som dagligvarebutikker og togstationer
  2. ideen om, at den besøgende selv skaber deres egen mening ud af den kulturelle oplevelse (det er den besøgende selv og ikke museet, der definerer oplevelsen)
  3. tanken om, at brugernes stemme både kan puste nyt liv og skabe ny viden i forhold til planlægning og udførelse af publikumsorienterede projekter og arrangementer

(The Participatory Museum, preface)

Me to we
Første del af bogen kredser om, hvordan en oplevelse kan gå fra mig til os. Fra at oplevelsen er baseret på individuelt forbrugsindhold til at oplevelsen også består af at enkeltpersoner engagerer sig socialt med andre enkeltpersoner.
I bogen er vejen fra mig til os delt op i 5 faser som så diskuteres:

Nina Simon påpeger at hver fase, og dermed formidlingstilgang har noget forskelligt at tilbyde museumsgæsten.

Fase 1 giver de besøgende adgang til det indhold, som de søger. Fase 2 giver de besøgende mulighed for at undersøge, handle og stille spørgsmål. Fase 3 lader besøgende se, hvordan deres interesser og handlinger er i forhold til resten af samfundet eller grupper de gerne vil sammenligne sig med. Fase 4 hjælper de besøgende med at sættes sig i forbindelse med andre, som de deler interesser med og når den femte fase lykkes oplever de besøgende museet som et socialt sted, fyldt med interessante og berigende møder med andre mennesker.
(The Participatory Museum, part 1: Design for Participation)

Contributory, Collaborative, Co-Creative & Hosted
I bogens anden del diskuterer Nina Simon fire måder et museum kan være brugerinddragende på. Det er med den besøgende som deltagende, samarbejdende, medskabende og beværtet.

En deltagende (contributory) aktivitet har faste rammer defineret af museet og indenfor dem kan den besøgende yde et bidrag, det kan f.eks. være en installation hvor der er muligt at give feedback.
I en samarbejdende (collabotative) aktivitet har museet ansatte stadigt kontrol over processen, men den besøgende have medindflydelse på det endelige produkt, det kan f.eks. være en aktivitet …
I en medvirkende (Co-Creative) aktivitet arbejder museets medarbejdere og de besøgende sammen fra starten med at definere og gennemføre projektet.
Og i et beværtet (hosted) projekt stiller institutionen ressourcer eller faciliteter til rådighed for en ekstern gruppe, der så selv organiserer og sætter rammer om aktiviteten.

I bogens afsnit om de fire interaktionstyper har Nina Simon flere case på projekter, der burger de forskellige tilgange (The Participatory Museum, Chapter 6: Contributing to Institutions, Chapter 7: Collaborating with Visitors, Chapter 8: Co-creating with Visitors og Chapter 9: Hosting Participants).

Museum 2.0 title_pic

http://museumtwo.blogspot.com/ er fyldt med gode eksempler og betragtninger fra alverdens museer

Skepsissen med Nina Simons nye job skyldes ikke, at museumsansatte verden over ikke vil hende det bedste, men om hun nu har tid til at være konsulent på projekter eller komme med nye indlæg på Museum 2.0. Det sidste ser nu ud til fint at kunne lykkes og som man vil kunne forvente af en brugerinddragningsguru afspejler blogposterne den dagligdag, der er som museumsdirektør i Santa Cruz. Et af de seneste indlæg er blandt andet om, hvordan man kan få ansatte til at tage kreative risici. http://museumtwo.blogspot.com/2011/05/empowering-staff-to-take-creative-risks.html. I indlægget diskuterer Nina Simon forskellen og behovet for både at have risk-takers og space-makers, som ledere og medarbejdere. Den, der tager risikoerne skal vide, at der er en som skærmer deres rum og bakker dem op – uden støtte ingen reel interesse fra organisationen i at turde gå nye veje.

En god introduktion til Nina Simons tanker er det foredrag hun gav i Danmark sidste november, som del af NODEM 10 konferencen:

Nodem 2010: Nina Simon from Formidlingsnet on Vimeo.

Her er Nina Simons powerpoint præsentation fra NODEM konferencen:

Three Things I’ve Learned about Design for Participation http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/5903551

View more presentations from Nina Simon

Her er linket til Nina Simons anbefalelsesværdige blog:
http://www.museumtwo.blogspot.com/
og et link til hjemmesiden om hendes bog:
http://www.participatorymuseum.org/,
hvor man både kan købe bogen, læse den gratis on-line og – helt i Nina Simons ånd – diskutere og kommentere bogens indhold.

17 kommentarer

Filed under Digitale medier, Interaktivitet og brugerinddragelse

Nordic Digital Excellence in Museums – in a city near you (hvis du er i Danmark)

NODEM er lige om hjørnet. To dage med inspiration og nyt fra feltet mellem digitale medier og museumsformidling. På torsdag og fredag (25-26/11) afholdes NODEM-konferencen i København.

Her er videoer med tre af oplægsholderne:

  • Nina Simon

Nina Simon is an independent exhibit designer who has been described as a “museum visionary” by Smithsonian Magazine.

Se også Nina Simons glimrende blog Museum 2.0

  • Pranav Mistry


http://www.ted.com/talks/view/id/685

Pranav Mistry is the inventor of SixthSense. He is a research assistant and
a PhD candidate at MIT Media Lab

  • Michael Edson

Michael Edson is the Smithsonian Institution’s Director of Web and New Media Strategy.

En aperitif for jer der kommer til København på torsdag og fredag og en smagsprøve til jer der ikke kunne være der. De andre oplægsholdere mv. kan ses her: www.nodem.dk

Skriv en kommentar

Filed under Digitale medier

NODEM 10

Til november er det NODEM konference i København. Konferencen er om museer og digitale medier og den ser ud til at blive rigtigt spændende. Museum 2.0 bloggeren Nina Simone er en af keynote speakerne, og der er også Michael Edson, the Smithsonian Institution’s Director of Web and New Media Strategy og Pranav Mistry, Research Assistant and PhD candidate in the Fluid Interfaces Group at the MIT Media Lab.

Konferencen holdes den 24.-26. november 2010. Læs mere om NODEM 10 her: www.nodem.dk

Skriv en kommentar

Filed under Digitale medier