Tag Archives: Stoctish National Museum

Vikings on display

Vikinger er et brand og et begreb, der hos de fleste danner billeder af kamp, eventyr og historier.

Viking 11.2013 465

Vikingeskibet Roskilde 6 i Nationalmuseets udstilling Viking

Vikinger er også populære. Bøger om vikingetiden kommer i en lind strøm og i år har det også været muligt at se, hvordan vikingestoffet kan omskabes til ambitiøse museumsudstillinger. To af de museer, der har nogle af de fineste vikingetidssamlinger har præsenteres hver deres version af perioden. Den ene er udstilling Vikings! fra Historiska Museet i Stockholm og den anden er det danske Nationalmuseums udstilling Viking. Førstnævnte er en vandreudstilling, der lige nu kan ses i Sydney og som tidligere var i Edinburgh og i hollandske Assen. Nationalmuseets udstilling vises frem til 17. november i København før den rejser videre til British Museum i London og Museum für Vor und Frühgeschichte i Berlin. Det er publikumsmæssigt tilsyneladende også en succes at lave udstillinger om vikinger. Historiska Museets vikingeudstilling havde jeg i maj mulighed for at se på Scottish National Museum i Edinburgh. Det var en velbesøgt lørdag, hvor det var nødvendigt at købe billet til et særligt tidspunkt og det samme billetprincip er brugt ved Nationalmuseets udstilling.  Da jeg besøgte den i sidste weekend var alle prebookede tider taget, og gæster stod i kø for at komme ind til udstillingen.

Viking 11.2013 519

Det luner en museumsmands hjerte at se kø foran en kulturhistorisk udstilling

Det er to forskellige greb, der er lagt ned over fortællingen om vikingernes verden i de to udstillinger og det er forskellige oplevelse gæsterne får ved besøget. Begge udstillinger har genstandene som det centrale, men hvor Nationalmuseet har lavet en æstetisk flot udstilling, der tænker i samlede greb, har Historiska Museet i højere grad arbejdet med overblik og variation.

Stemningen og iscenesættelse i København

Nationalmuseet har lavet en meget stemningsmættet udstilling. Når man som gæst går ind i museets Egmonthal skal øjet først vende sig til den dunkle belysning. Der er arbejdet med mørkt træ og en dramatisk scenografi, der bringer en væk fra vor tids dyrkelse af det lyse og lette.

Viking 11.2013 456

Flammer på væggene i udstillingen Viking

Central i udstillingen, både fysiske og dramaturgisk er skibet: Det 36 meter lange vikingeskib Roskilde 6 fra 1020’erne, som blev fundet i forbindelse med, at Vikingeskibsmuseet blev udvidet i 1997. Skibets størrelse betyder noget for oplevelsen og denne del af udstillingen er den mest gennemarbejdede. Modsat det forhøjede podie, hvor der mens jeg var i udstillingen hele tiden stod gæster og betragtede skibet, er der animerede film som viser skibet til søs – både ved kyster og i høje bølger på åbent hav. Det virker og mange gæster stod og blev fanget af iscenesættelsen og dramatikken.

Viking 11.2013 464

Filmiske effekter og Roskilde 6

Den kraftige iscenesættelse af rummet har også en pris. Det er et meget dunkelt udstillingsrum og efter min smag også noget ensformigt i sin udformning. Den dunkle lyssætning kunne fint have sat en stemning i begyndelsen, men jeg er overbevist om, at en variation i virkemidlerne vil kunne have skærpet sanserne og styrket fortællingerne. Efter at have passeret skibet er der afsnit om Magten & Æren og om Tro & Ritual. Disse to afsnit har ligesom resten af udstillingen flotte og unikke genstande, men i stedet for, at de bare ligger sobert og korrekt udstillet i et ellers mørk rum kunne de historier, der er i disse genstande være understøttet af en omgivende fortælling – ligesom at skibet bliver i udstillings centrale del. Man kunne have været i stormandens hal, i offermosen, i den tidlige kristne kirke eller bare et andet sted end i en dunkel-dramatisk udstillingshal.

Viking 11.2013 479

Afsnittet Tro & Ritual i udstillingen Viking

Dunkelheden gjorde desværre også, at der steder blev for mørkt. Helt galt var det ved det afsnit, hvor der var aktiviteter med at prøve tøj og våben. Ideen med at lave aktiviteter centralt i udstillingen er ellers rigtig god, og på papiret er det også en fin ide at lade det ske lige ved skibet, men den dunkle stemning gør, at det oplagte fotospot ikke rigtig fungerede som et fotospot.

Viking 11.2013 460

Fotospot?

Overblik i Edinburgh

Vikings! i Edinburgh var en lysere og meget mere åben udstilling. Det var ikke en center-genstand som i København, men til gængæld var det nemmere at får overblik over hvilke fortællinger udstilling handlede om. Den var brudt ned i klassiske emner som Family, Houses, Worship, Crafts, Living/Dead, Business og Over the Sea og et gennemgående træk var, at der blev fokuseret på de personer der levede dengang.

01_studio_exhibit_VIKINGS_08_large

Historiska Museets vandreudstilling Vikings!

De lysere rum havde det gjort muligt at tage gode billeder af familien sammen på museum, hvis det ikke var fordi, at museet i Edinburgh havde den regel at fotografering (også uden blitz) var forbudt i udstillingen – men er det også vigtigt at kunne fotografere hinanden. Ja – det er det. Museer er steder for fællesskabet og organiseringen af museernes udstillinger bør have det in mente. Det skal være muligt at tage gode billeder af knægten, der kan findes frem når man kommer hjem eller som kan deles med farmor, facebook-vennerne eller hvem man nu deler sit livs oplevelser med. Oplevelser skal kunne deles.

De billeder der illustrere udstillingen her er derfor heller ikke mine egne, men dem jeg kunne finde på hjemmesider, der gerne deler deres materiale.

Afsnit om håndværk, der havde en lydside fra en smedje – det virkede stressende ved selve afsnittet, men generelt stemningsskabende i rummet

Der var et gennemgribende design, men de forskellige temaer have sin egen form og signatur-scenografiske element. Noget af det var måske lidt fortænkt, men det havde den klare funktion, at den ene fortælling var til at skelne fra den anden. Der var også nogle af dem som virkede rigtigt godt, f.eks. installationen hvor de fundne jernsøm var hængt op så man kunne se, at de engang havde været del af et vikingeskib.

Interaktionen

Begge udstillinger arbejder med installationer, både analoge og digitale. I København er der som nævnt mulighed for at prøve tøj og løfte våben, i Edinburgh var der er også rekonstruktioner, som kunne røres ved og en fin detalje med siddepladser, hvor gæsterne kunne sidde på lammeskind og spille vikingebrætspillet Nefatavl, noget flere gjorde, da jeg besøgte udstillingen.

Med hensyn til digitale interaktions- og spilelementer var der i Edinburgh flere gode enkeltspil. Vikingesamfundets forskellige typer blev formidlet ved, at man på en skærm skulle give en viking tøj på og genstande med sig – og så bagefter blev man præsenteret for, hvilke type man havde lavet – warrior, farmer, lady in the house, völvan, the unfree osv. Et fint spil, der gennem leg præsenterede vikingetidens opdelte samfund. Ved siden af skærmen med spillet var der så rekonstruktioner af noget af det tøj, der kunne vælges.

01_studio_exhibit_VIKINGS_06_large

Et andet sted var der en installation om gudeverdenen og et tredje sted et spil, hvor et vikingeskib skulle bygges ved at de rette ressourcer blev fundet. Også den installation fungerede godt.

Nationalmuseet havde gået en anden vej og valgt et koncept, hvor et samlet spil førte gæsterne gennem udstillingen og samtidigt fungerede som et børnelag i formidlingen. Jeg var på besøg på Nationalmuseet med min 9 årige datter. Vi blev begge grebet af spillet og gennem de fem spilstationer fik vi handlet, valgt udstyr, mødt kongens hird, ofret til guderne og plyndret franske kloster og solgt friller i Dublin. Og vi var stolte vikinger, da vores figur efter endt dåd blev kåret til at være vis og modig. Jeg tror ikke at spillet vil have haft samme underholdningsværdi, for dem der ikke havde glæden af at have et barn ved sin side, men for Naja og jeg var spillet var en succes. Det gjorde dog, at far nogle gange måtte springe montre over eller bruge sine overtalelsesevner for at nogle af montrerne med genstande også blev studeret – men igen, fællesoplevelsen er en ligeså vægtig en grund til museumsbesøget, som de udstillede genstande.

Viking 11.2013 481

Et kort aktivere de enkelte konsoller

Viking 11.2013 452

og opgaver løses, mens strukturer i vikingetidens samfund overvejes og diskuteres

Til sidst i udstillingen var der en fin runeinstallation, hvor det som man skrev med latinske bogstaver på et tastetur blev lavet om til runer på en runesten. En lignende princip havde Moesgård Museum i en installation for år tilbage på deres runeudstilling, men det gjorde jo ikke oplevelsen på Nationalmuseet ringere.

Viking 11.2013 487

Viking 11.2013 495

Viking 11.2013 499

Det digitale havde også sneget sig ind i museumsteksterne i København. Her var der et par tablet ved hver montre. I monstrene var genstandene diskret markeret med et nummer og på tablet’en kunne man så gå på opdagelse i de op til 30 numre gennem tryk på skærmen. Det er et system der ses andre steder, blandt andet i Danmarks Krige, den nye permanente udstilling på Tøjhusmuseet – og jeg håber, at det er en grille, der snart får en ende. Også på Nationalmuset var der desværre skærme som frøs, og der var flere steder kø til skærmene, der pga. af muligheden for længere tekster også nogle steder havde fået en for lang tekst.

Viking 11.2013 451

Teksten til de udstillede genstande i Nationalmuseets Viking skulle læses på skærm

I Edinburgh var der i stedet baggrundsbelyste tekster, der var korte og placeret så flere kunne se dem.

Fokus på genstanden

I begge udstillinger var der fokus på de arkæologiske genstande. De blev sobert vist frem og historien om tiden fortalt ud fra dem. Tidens dramatiske begivenhedshistorie blev desværre ikke dyrket, nok fordi, at genstandene til ikke var der – og at det var den væsentligske kriterier for valg af emner. I Edinburgh var udstillingen og dermed emnet nemmere at overskue og forstå, og der blev gjort et hæderligt forsøg på at dække de fleste aspekter ved vikingernes verden, inkl. en lidt kompleks beskrivelse af den nordiske mytologi. Det var en forklarende udstilling. Nationalmuseet har derimod kastet loddet på stemning, scenografien og iscenesættelsen omkring skibet. Ved skibet kom der lidt af de fortællinger om eventyr og virketrang, som kunne mangle i de velordnede montrer fyldt med genstande.

Viking 11.2013 508

Sagaerne, fortællinger og den 1800- og 1900-tals dyrkelse af vikingerne som skabte periode mangler desværre. Det sidste er en metahistorie, der kan være svær at fortælle, men alligevel er det for mig at se en af de vigtige historier omkring perioden – at vikingetiden netop blev vikingetid med alle de dramatiske og nationale hentydninger og fortællinger, fordi perioden blev opdyrket i 1800-tallet samtidigt med – og som en del af – den nationale opblomstring. Det er et emne som begge museer har været opmærksom på i deres undervisningsmateriale, men desværre var det ikke noget der fandt vej til selve udstillingen i København. I Edinburgh afsluttes udstillingen med lidt om emnet foruden, at de har en rigtig fin installation, hvor de med tungen i kinden og gennem et skyggespil lader en vikingehjelm få horn på.

Ligesom med det digitale spil, hvor man vælger tøj er der humor og udstillingsdesignet lader en selv deltage og skabe en historie (hornhjelmen), som man så bagefter finder ud af primært er en nutidig konstruktion.

Skyggen af den ikoniske, men ikke så korrekte hornhjelm

Gæsterne kunne selv placere hornene foran hjelmen ved et hive i et håndtag

Begge udstillinger er besøg værd – både for dem der kan lide at komme lidt tæt på vikingerne og deres genstande, men også for se det greb der bruges – eller vælges fra.

Viking 11.2013 444

Introrum i Nationalmuseets Viking, hvor vikingernes rejser blev vist sammen med billeder fra destinationerne

Montre i Vikings!-udstillingen i Edinburgh om handel

Vikings!
Udstillingen Vikings! (også benævnt som We call them Vikings) er lavet af Historiska Museet i et samarbejde med det østrigske udstillingsfirma MuseumsPartner. Den kan ses på Australian National Maritime Museum i Sydney frem til 2. februar 2014 og senere på Royal BC Museum i Victoria, Canada og i Stockholm.

Link:

http://www.historiska.se/home/exhibitions/Touring-exhibitions/We-Call-Them-Vikings-en/

http://youtu.be/abo3IQI4_MM

http://www.flickr.com/photos/nationalmuseumsscotland/sets/72157632541362531/

Viking
Udstillingen Viking er lavet af Nationalmuseet i samarbejde med British Museum i London og Museum für Vor und Frühgeschichte i Berlin, hvor den senere skal vises. Den kan ses i København frem til 17. november.

Link:

http://natmus.dk/nationalmuseet/udstillinger/saerudstillinger/viking-2013/

2 kommentarer

Filed under Digitale medier, Kulturhistorie, Udstilling