Tag Archives: Tycho Brahe

En dag med Tycho Brahe

Mandag den 15. november kl. 7.45 forsamledes en gruppe spændte tjekkere og danskere i Tynkirken i Prag. Det var dagen, hvor Tycho Brages kiste skulle op fra den hvælv han ligger i. I løbet af ugen skal han undersøges af et internationalt forskerteam, men før det kunne sker, skulle man sikre sig at kisten var der, og at den var i en god stand. Det blev en spændende dag i Tynkirken.

Brahe 151110 1

Undersøgelser af en enkelt persons levede liv – og død – er god formidling og helt basalt en god historie, der kun bliver bedre af at man går grundig til værks. Ötzi, Grauballemanden og særudstillingen om Tut Ankh Amon vist i London i 2008 er eksempler på udstillinger, der fint kombinerer en persons historie med de videnskabelige undersøgelser, der gør at man ved noget om personen.

Det er sjældent, at offentligheden får direkte indblik i disse undersøgelser eller optakten til dem, men det gjorde de i går og man må sige at interessen var stor.

Projektet med at undersøge Tycho Brahe er ledet af Jens Vellev fra Aarhus Universitets middelalderarkæologiske afdeling på Moesgård. Planen er at Tycho Brahes knogler skal undersøges i denne uge, før end at han på fredag skal genbegraves i Tynkirken ved en ceremoni ledet af ærkebiskoppen i Prag Dominik Duka.

Brahe 151110 6

Målet med projektet er at undersøge Tycho Brahes helbredstilstand og medicinindtag, og det liv han levede. Resterne af Brahe skal CT-skannes, og hans hår skal PIXE-analyseres for at finde spor efter tungmetaller deriblandt kviksølv. Brahes klædedragt skal også undersøges og ligeledes det gravkammer ham og hans kone blev begravet i.

Det er anden gang af Tycho Brahe graves op. Første gang var i 1901 under ledelse af arkitekten Jan Herain og antropolog Jindřich Matějka. Åbningen var en del af markeringen af Brahes 300 års dødsdag og den bekræftede, at Brahe lå der hvor man troede han lå.

Matějka konkluderede dengang, at Brahe døde af nyresvigt. Dette er kun en af flere teorier omkring hans død. Der er blandt andet selv-påført forgiftning via kviksølv, sprængt blære og giftattentat begået af Christian IV’s agenter, kvinder ved Ruldolf IIs hof eller Johannes Kepler. At komme dødsårsagen lidt nærmere er også et mål for exhuminationen i år.

Projektet har været undervejs i næsten ti år og løbende fået opmærksomhed gennem medierne. De sidste par år har et tv-hold fra DR også fulgt Jens Vellevs veje gennem tjekkiske kontorer i hans jagt på at få tilladelserne til exhumanationen og undersøgelserne.

Aarhus Universitets presseafdeling havde lavet et godt forarbejde og tilgængeliggjort tv klip, Jens’ Tycho Brahe artikler og baggrundsinformationer om projektet. Politiken og DR er de nære mediepartnere, men i Tyn kirken den dag var de store mediebureauer til stede og der var kontakt med alle de største danske og tjekkiske medier foruden enkelte andre. Dagen blev dækket af alt fra TV Møn (de har en Tycho Brahe snaps på i de egne – derfor den oplagte dækning) til blandt andet TV2, BBC og Science.

Mandag 15. november viste sig at komme til at indeholde alt det man kan ønske af en spændende undersøgelsesproces. Der var en plan på forhånd, men den måtte time for time justeres. Vi, der var der, følte spændingen – simpelthen fordi det ikke var muligt præcist at sige, hvor lang tid de enkelte processer ville tage og hvad man ville finde. Rigtigt mange af de tilstedeværende journalister blev der også langt efter den først planlagte deadline – for lige at se om de kunne få endnu et billede eller endnu en kommentar med.

Allerede lidt over otte var alle i kirken klar over at vejen ned til Brahes kiste var brolagt med problemer i form af tykkere sten end ventet og solidt tjekkisk mørtel. Der blev væddet om hvorvidt gravstenen vil kunne komme op lidt i ti eller dagen efter, og det blev håbet på, at buddet på lidt i ti ville være det rigtige, da det var det tidspunkt pressen var inviteret til.

Cirka 70 pressefolk strømmede ind i kirken, hvor fire hårdtarbejdende tjekkiske håndværkere havde gjort klar til at stenen kunne løftet.

Brahe 151110 2

Jens Vellev strålede som en sol hele morgenen. Lidt over ti kunne han byde pressen velkommen sammen med den danske ambassadør i Tjekkiet Ole Moesby og pastoren fra Tynkirken Vladimir Kellnar.

Gravstenen blev løftet og bød på endnu mere solidt tjekkisk murerarbejde: Ca. 20 cm sten skulle fjernes. Grand old man indenfor Prags byarkæologi Zdeněk Dragoun tog de første hug med hakken før håndværkerne tog over.

Brahe 151110 3

To timer senere nåede de ned til hvælvingen hvorunder Tycho Brahe og hans hustru skulle ligge. Et hul blev boret og en kikkertsonde blev ført ind, der afslørede den fint velbevaret tinkiste som Tycho Brahe i 1901 blev genbegravet i og dele af en trækiste, der måske indeholdt nogle af hans hustru Kristine Brahes knogler.

Der blev markeret, hvor kisten lå i kammeret og så var det tid til endnu mere gravearbejde så der kunne komme hul nok til at en kunne komme ned og få kisten og knoglerne op.

Før det hul kom i hvælvingen var klokken 14.30. Tiden blev brugt til overvejelser og diskussioner af det der var set og sket – og for pressens vedkommende til det ene interview efter det andet, men her var de også i gode hænder. Noget der var med til at gøre dagen særlig var nemlig forskerholdets passion og smittende glæde over undersøgelsesprocessen. Denne faglige entusiasme er noget man nogle gange ikke så tydeligt ser i et reguleret forskningsmiljø med fokus på specifikke målbare kriterier eller på museet med blikket rettet mod mulige ekstreme midler og styrelsesmæssige krav.  Men her i Tynkirken denne mandag var der entusiasme til stede og fortællende forskere i fri dressur. Både Jens Vellev, retsmedicineren Niels Lynnerup og deres tjekkiske kollegaer Zdeněk Dragoun og Petr Veleminský åbnede op for deres umiddelbare overvejelser og deres glæde ved det arbejde de var midt i – og det var netop de udtalelser pressen kunne bruge og gik efter.

Brahe 151110 5

Brahe 151110 8

Klokken 16 kom det øjeblik mange havde ventet på. Kisten kunne nu placeres til fotografering, de sidste kommentarer knyttes til den fine stand, den var i, og dagens vært pastor Kellner takkede af.

Brahe 151110 11

Medierne kunne nu forlade Tynkirken. Nogle af dem havde måske forventet, at de 6 timer tidligere var kommet og i løbet af en times tid havde fået en færdig historie og det rette billede af kisten. Det blev i stedet en dag med rigtig fin formidling af en proces, hvor det endelige svar ikke var givet på forhånd. Dem der kunne værdsætte og formidle det videre havde en unik dag.

Historien om Tycho Brage var nu ikke slut for den dag. Forskerteamet, enkelte journalister og en lille gruppe fra Århus drog hen til Nationalmuseets laboratorium uden for byen for at åbne kisten, få selvsyn om at Brahe lå i den og tage de første prøver fra skæg og knogler. Han var dernede og tilsyneladende i god tilstand – det var som det skulle og den dansk-svensk-tjekkiske delegation kunne lidt over otte trætte, men opløftede forlade laboratoriet.

Brahe 151110 14

Brahe 151110 15

Ligesom at in situ formidling er en arketype indenfor formidling – det at få historien lige der hvor den engang udspillede sig – så er den præsente undersøgelses- og forskningsformidling det også. Det at kunne følge en undersøgelsesproces, lige mens den foregår og nogle gange skifter retning eller fokus, er helt unikt. Den var dagen i går i hvert fald, men det bliver jo heller ikke dårligere af at det var en historie, der involverede et muligt giftmord, en verdenskendt astronom og en katolsk kirke, som håndværkeren før kl. 8 begyndte at brække gulvet op i.

Undersøgelserne er jo slet ikke slut endnu, men vil i de næste par dage kunne følges i landets medier eller på Aarhus Universitets Tycho Brage side: http://humaniora.au.dk/events/tychobrahe/

Her er der flere billeder fra dagen:

http://humaniora.au.dk/events/tychobrahe/billederfragravaabningen/

en liste over forskerteamet:

http://humaniora.au.dk/events/tychobrahe/forskerhold/

lidt om det dokumentarprogram DR planlægger om projektet:

http://humaniora.au.dk/events/tychobrahe/drdoku/

og Jens Vellevs Tycho Brahe biografi på www.danmarkshistorier.dk:

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tycho-brahe-1546-1601/

3 kommentarer

Filed under Diverse